Szukając informacji w sieci, czasem trafiacie Państwo na miejsca warte zapamiętania.
Podzielcie się z nami zdobytą wiedzą, proponując kolejne adresy ciekawych stron www.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera - https://www.imp.lodz.pl/

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - http://www.wip.pl/

BHP w firmie - https://www.bhpwfirmie.pl/

Główny Urząd Statystyczny - http://stat.gov.pl/

Kurs BHP on-line - http://www.kursbhp.pl

Państwowa Inspekcja Pracy - https://www.pip.gov.pl/pl/

Centralny Instytut Ochrony Pracy - https://www.ciop.pl/

WYPADEK.PL - http://www.wypadek.pl/index.php/pl/

Miesięcznik ATEST - http://www.atest.com.pl/

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - https://sep.com.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - http://www.zus.pl/

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP - http://www.pspsbhp.org.pl/

Miesięcznik PROMOTOR - http://promotor.elamed.pl/

Urząd Dozoru Technicznego - http://www.udt.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - https://www.mpips.gov.pl/

Miesięcznik Przyjaciel przy pracy - http://przyjacielprzypracy.pl/

SAWO - http://sawo.mtp.pl/pl/