Szkolenie warsztatowe dla specjalistów BHP, PIS, PIP, które odbyło się 6 grudnia 2011 roku.