Wykonywanie robót ziemnych z zastosowaniem zabezpieczeń ścian wykopów.