Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się 26 lutego 2013 r. w siedzibie PIP.