Wyjazd szkoleniowy do kopalni Węgla Brunatnego w  Bełchatowie. 19.10.2013 r.