Walne Zebranie SPSBHP odbyło się 12 grudnia 2013 r.