Walne Zebranie 9 grudnia 2014r, połączone z wigilijnym poczęstunkiem.