Wręczenie pamiątkowych medali dla członków Stowarzyszenia.