Zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi, które się odbędzie w dniu
30 czerwca 2010 roku (środa) o godz. 12.00, drugi termin godz. 12.15
w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi przy Al. Kościuszki 123.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.

5. Sprawy wniesione - uwagi, wnioski.

6. Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy na temat bieżącej działalności prewencyjnej PIP, konkursach.

7. Wystąpienie dr nauk hum. Marty Znajmieckiej-Sikory na temat projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”.

8. Szkolenie z zakresu – „Chorób zawodowych”, przeprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.

9. Przekazanie kolejnego numeru Biuletynu „W służbie bhp” oraz materiałów propagujących BHP.

10. Zakończenie zebrania godz. 15.00.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Pracowników Służb BHP