SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ SPSBHP W ŁODZI wybrany przez

Walne Zebranie w dniu 19 marca 2015 r. na kadencję 2015 - 2019

 

1. Skorupa G. Barbara - Prezes
2. Pawłowska Krystyna - Wiceprezes
3. Siejkowska Teresa - Wiceprezes ds. finansowych
4. Golczyk Tomasz - Wiceprezes ds. szkoleń
5. Przygodzka Ewa - Skarbnik
6. Szafara Anna - Sekretarz
7. Rysio Piotr - Członek Zarządu
8. Ireneusz Kowalski - Członek Zarządu

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Jolanta Krajewska - Adamkiewicz - Przewodnicząca
2. Irena Walisiak - członek komisji
3. Mariusz Szymańczyk - członek komisji