Stowarzyszenie Pracowników Służb ​Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Historia zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

27 marca 2019r. - 2023r.

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Wiceprezes ds. finansowych

Sekretarz

Członek zarządu

Wiceprezes ds. szkoleń

Członek zarządu

G. Barbara Skorupa

Krystyna Pawłowska

Ewa Przygodzka

Teresa Siejkowska

Anna Szafara

Magdalena Miśta

Dariusz Gajewski

Tomasz Golczyk

Przewodnicąca

Członek

Członek

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Irena Walisiak

Mirosław Terebus

26 marca 2015r. - 2019r.

Zarząd

G. Barbara Skorupa

Krystyna Pawłowska

Anna Olempska

Tomasz Golczyk

Teresa Siejkowska

Anna Szafara

Ewa Przygodzka

Piotr Rysio

Ireneusz Kowalski

Prezes

Wiceprezes

Wiceprezes ds. Administracyjnych

Wiceprezes ds. szkoleń

Wiceprezes ds. finansowych

Sekretarz

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

27 kwietnia 2011r. - 2015r.

Komisja Rewizyjna

Zarząd

Przewodnicąca

Członek

Członek

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Irena Walisiak

Mariusz Szymańczyk

Prezes

I Wiceprezes

II Wiceprezes

III Wiceprezes

Skarbnik

Członek Zarządu

G. Barbara Skorupa

Krystyna Pawłowska

Jolanta Taczykowska

Anna Olempska

Ewa Przygodzka

Elżbieta Kamińska

2008r. - 2011r.

Komisja Rewizyjna

Zarząd

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Andrzej Strzałkowski

Grażyna Barbara Skorupa

Krystyna Bożenna Pawłowska

Marta Agnieszka Siedlecka

Jolanta Janina Taczykowska

Aleksander Nowak

Marcin Marek Maliński

Przewodniczący

Członek

Członek

Czesław Reczulski

Teresa Maria Siejkowska

Dariusz Pawełczyk

8 listopada 2004r. - 2008r.

Komisja Rewizyjna

Zarząd

Prezes

I Wiceprezes

II Wiceprezes ds. szkoleniowych

III Wiceprezes ds. organizacyjncyh

Sekretarz

Członek Zarządu

Członek Zarzadu ds. propagandy

Skarbnik

Henryk Dombrzalski

Aleksander Nowak

Czesław Reczulski

Anna Olempska

Grażyna Barbara Skorupa

Krystyna Bożenna Pawłowska

Marcin Marek Maliński

Dantura Rosińska

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

Członek

Członek

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Longin Grodzki

Jolanta Taczykowska

Stanisław Czyżewski

2001r. - 2004r.

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

Członek

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Stanisław Czyżewski

Tadeusz Dąbrowski

Prezes

I Wiceprezes

II Wiceprezes

III Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Henryk Dombrzalski

Aleksander Nowak

Zbigniew Skoneczka

Czesław Reczulski

Danuta Gutenplan

Dantura Rosińska

21 styczeń 1997r. - 2001r.

Zarząd

Prezes

I Wiceprezes

II Wiceprezes

III Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Henryk Dombrzalski

Aleksander Nowak

Czesław Reczulski

Zbigniew Skoneczka

Anna Stępień

Dantura Rosińska

12 marca 1993r. - 1997r.

Zarząd

Prezes

Członek

Członek

Członek

Członek

Henryk Dombrzalski

Aleksander Nowak

Andrzej Jaworski

Jolanta Boguszewska

Andrzej Durchart