Stowarzyszenie Pracowników Służb ​Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia BHP w Łodzi

Jesteśmy najstarszym w Polsce Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które powstało we wrześniu 1992 roku w Łodzi.
Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym 30-lecia powstania Stowarzyszenia.
W działalności realizujemy zadania określone w statucie. Organizujemy kwartalne zebrania dla członków, które stanowią forum do wymiany poglądów oraz aktualizowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi poprzez szkolenia, organizację konferencji, sympozjów itp. Stowarzyszenie wydaje kwartalnik Biuletyn „W służbie bhp”.

Aktualności

Życzenia

Z okazji święta pracownika BHP przypadającego 19 września Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi życzy wszystkim "BHPowcom" wytrwałości, kreatywności, asertywności i skuteczności przekładającej się na warunki pracy w zakładach w których wykonujecie swoje obowiązki.

Podziękowania za udział w Konferencji

Z wielkim uznaniem pragniemy serdecznie podziękować, za niezastąpione wsparcie udzielone przy organizacji Konferencji „ Środowisko pracy przyczyną rozwoju chorób serca”. Państwa profesjonalna postawa i  gotowość do udzielenia pomocy są kluczowe w zapewnieniu doskonałej jakości usług i zadowolenia uczestników imprezy. Pragniemy wyrazić  podziękowania  za elastyczność i współpracę, które przyczyniły się do skutecznego realizowania naszych wspólnych celów. Państwa obecność i wkład miały decydujący wpływ na nasz wspólny sukces.
  Jesteśmy dumni z naszego owocnego partnerstwa i wierzymy, że nasza współpraca ma jeszcze wiele nieodkrytych możliwości . Mamy nadzieję, że będziemy mieli kolejne okazje do wspólnego działania i rozwijania projektów.

Z wyrazami szacunku, Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

Zmiana wysokości składki członkowskiej od kwietnia w SPSBHP w Łodzi

Nowy Skład zarządu SPSBHP - kadencja na lata 2023-2027

Zarzą​d

Zarząd Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej

Prezes


Wiceprezes ds. finansowych


Członek Zarządu ds. szkoleń


Sekretarz


Członek Zarządu

G. Barbara Skorupa
696-005-059

Ewa Przygodzka
606-201-285

Mariusz Kubiak
607-036-356

Magdalena Żytkiewicz
604-195-362

Karolina Suligorska
500-112-154

Przewodnicząca


Członek


Członek

Magdalena Miśta
606-120-484

Piotr Korcewicz
504-184-813

Andrzej koza
691-707-650

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Jeżeli jesteś Pracownikiem Służby BHP, interesuje Ciebie problematyka BHP, chcesz poznać ludzi z branży przyłącz się do nas.
 Wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską i przekazać ją Członkowi Zarządu!

Klilknij tutaj, aby pobrać deklaracje!

Stowarzyszenie współpracuje z PIP, PIS, IMP, UDT w Łodzi, innymi organizacjami oraz pracodawcami.

Statut Stowarzyszenia

Kliknij tutaj, aby pobrać statut!