ARCHIWUM strony SPSBHPCIOP PIB Dyplom uznania dla Stowarzyszenia PSBHP w Łodzi za kampanię "Serce do pracy"


W dniu 7.02.2024 członkowie zarządu Pani Barbara Skorupa- Prezes oraz Mariusz Kubiak - członek zarządu ds. szkoleń Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Łodzi
uczestniczyli w spotkaniu z Panią Dyrektor dr nauk o zdrowiu Małgorzata Widawska ŁÓDZKIM PAŃSTWOWYM WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM SANITARNYM
celem nawiązania i wypracowania kierunków współpracy.

Webinarium „Jak wspierać zdrowie pracowników i osiągnąć sukces organizacyjny?”


Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza pracodawców

i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników do udziału w bezpłatnym webinarium nt. możliwych do wdrożenia w

firmie rozwiązań wspierających zdrowie i aktywność zawodową pracowników. Webinarium odbędzie się w dniach 12 – 13 października 2023 r.
W czasie webinarium będzie można dowiedzieć się, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby budować kapitał i kulturę zdrowia

pracowników w kontekście niekorzystnych procesów demograficznych. Webinarium będzie obejmowało prezentacje, dyskusje panelowe oraz

warsztaty prowadzone przez ekspertów promocji zdrowia w miejscu pracy, zarządzania kapitałem ludzkim, psychologii zdrowia i pracy,

fizjologii pracy i ergonomii, zdrowia publicznego oraz medycyny pracy. Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa.


Program webinarium jest dostępny na stronie projektu Praca na

Webinar


Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie!Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8


91-348 Łódź, tel. 695 695 269

www.imp.lodz.pl
© 2018 - 2023 Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Strona stworzona przez Jakuba Żytkiewicza dla SPSBHP w Łodzi