Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia BHP w Łodzi


Jesteśmy najstarszym w Polsce Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które powstało we wrześniu 1992 roku w Łodzi.
Rok 2022 był rokiem jubileuszowym 30-lecia powstania Stowarzyszenia.
W działalności realizujemy zadania określone w statucie. Organizujemy kwartalne zebrania dla członków, które stanowią forum do wymiany poglądów oraz
aktualizowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi poprzez szkolenia, organizację konferencji, sympozjów itp. Stowarzyszenie
wydaje kwartalnik Biuletyn „W służbie bhp”.

Aktualności

WSPÓŁPRACA STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W ŁODZI Z INSTYTUTEM MEDYCYNY PRACY IM. PROF. J. NOFERA W RAMACH PROJEKTU
“ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO POPRZEZ
ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH W MIEJSCU PRACY” (AKRONIM „MENTAL HEALTH MATTERS”)Nowy Skład zarządu SPSBHP - kadencja na lata 2023-2027

Zarząd

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

G. Barbara Skorupa

696-005-059

Wiceprezes ds. finansowych

Ewa Przygodzka

606-201-285

Członek Zarządu ds. szkoleń

Mariusz Kubiak

607-036-356

Sekretarz

Magdalena Żytkiewicz

604-195-362

Członek Zarządu

Karolina Suligorska

500-112-154

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca

Magdalena Miśta

606-120-484

Członek

Piotr Korcewicz

504-184-813

Członek

Andrzej Koza

691-707-650

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia


Jeżeli jesteś Pracownikiem Służby BHP, interesuje Ciebie problematyka BHP, chcesz poznać ludzi z branży przyłącz się do nas.

Wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską i przekazać ją Członkowi Zarządu!


Stowarzyszenie współpracuje z PIP, PIS, IMP, UDT w Łodzi, innymi organizacjami oraz pracodawcami.


Statut stowarzyszenia


© 2018 - 2023 Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Strona stworzona przez Jakuba Żytkiewicza dla SPSBHP w Łodzi