ARCHIWUM strony SPSBHP

Kobiety w BHP - 23 maja 2024 roku

Zaproszenie na konferencję SPSBHP 5 czerwca 2024 roku

Zarząd Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi zaprasza na Konferencję na temat „Wiedza w zakresie ochrony dróg oddechowych”.
Konferencja odbędzie się w ramach Kampanii organizowanej przez CIOP PIB „Chroń siebie i innych noś półmaskę”.
Konferencja odbędzie się w Łodzi dnia 5 czerwca 2024 r.
na Sali Konferencyjnej Klubu Sportowego Widzew Łódź S.A., przy ul. Piłsudskiego 130 wejście Nr 4. Więcej szczegółów wkrótce.

7 marca 2024 roku odbyła się II Łódzka Konferencja Przemysłowa – Industry Day 2, wydarzenie organizowane przez
Strefę Edukacji i współorganizowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Impreza odbyła się na trzech scenach, a na każdej z nich omówiono różne aspekty przemysłu – Ludzi, Maszyny i Przyszłość.
Głównymi poruszanymi na nich tematami były:

  • Człowiek – wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rola audytu psychologicznego w budowaniu zespołów oraz wykorzystanie AI do wsparcia inżynierów;
  • Maszyny – predictive maintenance, zarządzanie majątkiem technicznym oraz rola robotów w przemyśle przyszłości;
  • Przyszłość – przyszłość digitalizacji przedsiębiorstw, modele kształcenia zawodowego oraz sukcesy i wyzwania absolwentów uczelni technicznych.

CIOP PIB Dyplom uznania dla Stowarzyszenia PSBHP w Łodzi za kampanię "Serce do pracy"


W dniu 7.02.2024 członkowie zarządu Pani Barbara Skorupa- Prezes oraz Mariusz Kubiak - członek zarządu ds. szkoleń Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Łodzi
uczestniczyli w spotkaniu z Panią Dyrektor dr nauk o zdrowiu Małgorzata Widawska ŁÓDZKIM PAŃSTWOWYM WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM SANITARNYM
celem nawiązania i wypracowania kierunków współpracy.

Webinarium „Jak wspierać zdrowie pracowników i osiągnąć sukces organizacyjny?”


Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza pracodawców

i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników do udziału w bezpłatnym webinarium nt. możliwych do wdrożenia w

firmie rozwiązań wspierających zdrowie i aktywność zawodową pracowników. Webinarium odbędzie się w dniach 12 – 13 października 2023 r.
W czasie webinarium będzie można dowiedzieć się, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby budować kapitał i kulturę zdrowia

pracowników w kontekście niekorzystnych procesów demograficznych. Webinarium będzie obejmowało prezentacje, dyskusje panelowe oraz

warsztaty prowadzone przez ekspertów promocji zdrowia w miejscu pracy, zarządzania kapitałem ludzkim, psychologii zdrowia i pracy,

fizjologii pracy i ergonomii, zdrowia publicznego oraz medycyny pracy. Uczestnicy po ukończonym webinarium otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa.


Program webinarium jest dostępny na stronie projektu Praca na

Webinar


Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie!Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8


91-348 Łódź, tel. 695 695 269

www.imp.lodz.pl
© 2018 - 2023 Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Strona stworzona przez Jakuba Żytkiewicza dla SPSBHP w Łodzi