Historia zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy w Łodzi


26 marca 2015r. - 2019r.

Zarząd

Prezes

G. Barbara Skorupa

Wiceprezes

Krystyna Pawłowska

Skarbnik

Ewa Przygodzka

Wiceprezes ds. finansowych

Teresa Siejkowska

Sekretarz

Anna Szafara

Członek Zarządu

Magdalena Miśta

Wiceprezes ds. szkoleń

Dariusz Gajewski

Członek zarządu

Tomasz Golczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Członek

Irena Walisiak

Członek

Mirosław Terebus

26 marca 2015r. - 2019r.

Zarząd

Prezes

G. Barbara Skorupa

Wiceprezes

Krystyna Pawłowska

Wiceprezes ds. Administracyjnych

Anna Olempska

Wiceprezes ds. Szkoleń

Tomasz Golczyk

Wiceprezes ds. Finansowych

Teresa Siejkowska

Sekretarz

Anna Szafara

Skarbnik

Ewa Przygodzka

Członek Zarządu

Piotr Rysio

Członek zarządu

Ireneusz Kowalski

Komisja Rewizyjna

27 kwietnia 2011r. - 2015r.

Zarząd

Prezes

G. Barbara Skorupa

I Wiceprezes

Krystyna Pawłowska

II Wiceprezes

Jolanta Taczykowska

III Wiceprezes

Anna Olempska

Skarbnik

Ewa Przygodzka

Członek zarządu

Elżbieta Kamińska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Członek

Irena Walisiak

Członek

Mariusz Szymańczyk

2008r. - 2011r.

Zarząd

Prezes

Andrzej Strzałkowski

Wiceprezes

Grażyna Barbara Skorupa

Sekretarz

Krystyna Bożenna Pawłowska

Skarbnik

Marta Agnieszka Siedlicka

Członek zarządu

Jolanta Janina Taczykowska

Członek zarządu

Aleksander Nowak

Członek zarządu

Marcin Marek Maliński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Czesław Reczulski

Członek

Teresa Maria Siejkowska

Członek

Dariusz Pawełczyk

8 listopada 2004r. - 2008r.

Zarząd

Prezes

Henryk Dombrzalski

I Wiceprezes

Aleksander Nowak

II Wiceprezes ds. Szkoleniowych

Czesław Reczulski

III Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Anna Olempska

Sekretarz

Grażyna Barbara Skorupa

Członek zarządu

Krystyna Bożenna Pawłowska

Członek zarządu ds. Propagandy

Marcin Marek Maliński

Skarbnik

Dantura Rosińska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Wiceprzewodniczący

Longin Grodzki

Członek

Jolanta Taczykowska

Członek

Stanisław Czyżewski

2001r. - 2004r.

Zarząd

Prezes

Henryk Dombrzalski

I Wiceprezes

Aleksander Nowak

II Wiceprezes

Zbigniew Skoneczka

III Wiceprezes

Czesław Reczulski

Sekretarz

Danuta Gutenplan

Członek zarządu

Krystyna Bożenna Pawłowska

Skarbnik

Dantura Rosińska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Jolanta Krajewska-Adamkiewicz

Wiceprzewodniczący

Stanisław Czyżewski

Członek

Tadeusz Dąbrowski

21 styczeń 1997r. - 2001r.

Zarząd

Prezes

Henryk Dombrzalski

I Wiceprezes

Aleksander Nowak

II Wiceprezes

Czesław Reczulski

III Wiceprezes

Zbigniew Skoneczka

Sekretarz

Anna Stępień

Skarbnik

Dantura Rosińska

Komisja Rewizyjna

12 marca 1993r. - 1997r.

Zarząd

Prezes

Henryk Dombrzalski

Członek

Aleksander Nowak

Członek

Andrzej Jaworski

Członek

Jolanta Boguszewska

Członek

Andrzej Durchart

Komisja Rewizyjna

© 2018 - 2023 Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi

Strona stworzona przez Jakuba Żytkiewicza dla SPSBHP w Łodzi